Actualitate, Economie, Fun&Monden

Indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului creşte de azi

Valoarea minimă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, este 85% din valoarea salariului minim brut. Majorarea salariului minim brut pe economie, începând din luna februarie 2017, duce și la o mărire a indemnizației lunare pentru pentru creșterea copilului. Astfel, de la 1 februarie, indemnizația minimă va fi de 1.232,5 lei. Dacă până în 30.06.2017 exista un plafon maxim, după această dată el nu mai există.

 

De indemnizaţiei pentru creşterea copilului pot beneficia: „Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit (…), beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, se precizează în actul normativ.

Oricare dintre părinții copilului poate să beneficieze de concediul de creștere a copilului și de indemnizație, dacă sunt respectate condițiile enunțate mai sus împreună cu următoarele:

  • sunt cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi (adică fără cetăţenie)
  • au domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României
  • locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Totodată, părinții care aleg să se întoarcă mai repede din concediul de creștere trebuie să știe că, tot de la 1 februarie 2017, stimulentul de inserție se va majora de la 531,25 la 616,25 lei. Stimulentul reprezintă, mai exact, jumătate din indemnizația minimă de creștere. Dreptul la stimulentul de inserţie încetează în ziua următoare celei în care copilul împlineşte vârsta de doi ani, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap.

Care sunt documentele necesare acordării indemnizației?

Pentru a beneficia în mod legal de indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente :

  • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
  • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
  • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Acestea se depun la primăria Municipiului Reşiţa sau pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale, acestea fiind comunicate solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*