Actualitate, Fun&Monden

Ţi-ai înscris copilul la şcoală? Află tot ce ai nevoie pentru a-l înscrie ONLINE în clasa pregătitoare

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar are loc în perioada 27 februarie – 16 martie.

„În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de șase ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare”, precizează MEN.

A doua etapă se va desfășura între 24-30 martie. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 22 februarie — 14 martie.

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ din proximitate — școala de circumscripție. Inspectoratul școlar județean,  are responsabilitatea organizării circumscripțiilor. Totodată, inspectoratul școlar va soluționa orice situație legată de înscrierea în învățământul primar, în interesul educațional al elevului și în limitele legii, a precizat ministerul.

Numărul de locuri alocate, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurându-se, astfel, școlarizarea tuturor copiilor.

A. Informațiile părintelui care cere înscrierea
Aplicația online pusă la dispoziție de MEN este accesibilă aici, cererea de înregistrare fiind împărțită în șase secțiuni. Prima dintre ele este cea referitoare la informațiile părintelui care o completează.

B. Departajarea la înscriere

În cadrul penultimei secțiuni a cererii online de înregistrare în clasa pregătitoare sunt incluse criteriile generale de departajare la înscriere. Concret, acolo se poate bifa dacă minorul are un certificat de încadrare în grad de handicap, dacă acesta este orfan sau provine de la o casă de copii și dacă există un frate sau o soră la școala unde se dorește înscrierea. De reținut este că fiecare școală poate avea popriile criterii specifice de departajare, în caz că cele generale nu sunt suficiente.

C. Consimțământul părintelui
Ultima secțiune este dedicată declarațiilor de consimțământ pentru părinte. Mai precis, acolo se poate bifa pentru participarea copilului la programul „Școala după școală”, primirea pe e-mail a informațiilor despre situația și progresul școlar, acordul pentru prelucrarea datelor personale la înscrierea copilului și declarația pe propria răspundere că datele completate în cerere sunt reale.

La final, după ce părintele se asigură că a completat toate câmpurile necesare, formularul se salvează prin apăsarea butonului „Salvează informațiile”. Totodată, există și varianta modificării unei cereri deja existente. Ulterior, pentru ca cererea completată online să fie validată și copilul să fie înscris la școală, părintele trebuie să se prezinte personal la secretariatul școlii, împreună cu toate documentele necesare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*